Pedagogik

Föräldrakooperativa förskolan Helge är en förskola med stora visioner där barn, vårdnadshavare och pedagoger skapar livslånga relationer.

Förutom skollagen och Läroplanen för förskolan arbetar vi med egna mål och visioner där utveckling av alla barns unika egenskaper främjas.

Genom lek utforskar vi världen då både barn och pedagoger är jämlika utforskare. På det sättet får barnen koll och förståelse över sin egen tillvaro.

Reggio Emilia är ett filosofiskt synssätt där vi gärna hämtar inspiration, både när vi planerar vår fysiska miljö men också i vårt förhållningssätt gentemot barnen och livet i sig.

Länkar till presentationer om pedagogiskt arbete på Helge 2015: