En dag på Helge

 
 
 

Öppning – 8.00 De flesta barn anländer strax innan frukosten börjar, klockan åtta. Vi äter i lugn och ro och en näringsriktig frukost som varieras varje veckodag.


9.30
Efter frukosten har vi en gemensam samling som också ser olika ut från dag till dag. Det kan vara sång, rörelselekar eller en saga.


10.00
Vid tiotiden går vi ut på gården. En dag i veckan går vi ut i skogen som ligger ett par hundra meter från förskolan. Fri lek blandas med pedagogiska övningar.


11.30
Vi går in och äter lunch och frukt. Barnen hjälper själva till med att duka undan efter sig och lämna sina matrester i komposthinken.


12.30
Vila. Alla barn får lyssna på en saga i lugn och ro och de mindre barnen sover en stund. Under vilan delas barnen i mindre grupper utifrån ålder så att de får höra en berättelse som passar deras nivå.

Medan de små barnen sover vidare ägnar sig de större åt andra aktiviteter som att snickra, måla, pyssla, leka eller delta i skolklubben som de äldsta barnen ingår i.


14.30
Dags för mellanmål. Om vädret tillåter händer det att vi äter ute på gården.


15.00 – stängning
Barnen aktiveras vidare genom gemensamma lekar, sagoläsning eller arbete med det tema som vi ägnar oss åt den här terminen. Oftast är vi ute större delar av denna tid.

vernisage1
En termin var temat Bondgården och här visas en del av den avslutande utställningen

Gröna rum för lek på gården