Pedagogerna

Henrik Ragnarsson Låås, FörskoleCHEF OCh FÖRSKOLELÄRARE. Anställd sedan 2011.
Jag känner mig priviligerad att få arbeta på Helge. Den nära relationen mellan barnens hemmiljöer och den höga personaltätheten ger mig verktyg att som pedagog utforma verksamheten utifrån barnens behov och intressen. Tillsammans arbetar vi, pedagoger och föräldrar mot samma gemensamma mål: en trygg, intressant, utforskande och lärorik miljö som skall ge barnen möjligheten att utveckla en stadig grund att stå på inför framtiden.
Jeanette Stenholm, Barnskötare. Anställd sedan 1996.
Helge har väldigt fina och rymliga lokaler som inbjuder till en inspirerande lek och lärandemiljö. Vi har stor, härlig utegård med lekytor som varierar och utmanar barnens olika motoriska behov.Gården lockar också barnen till att utforska naturen eftersom en stor del består av naturtomt.Läget kan inte vara bättre med skogen runt knuten och närheten till Kättilsröd 4-H gård.Vi pedagoger känner att just vår utemiljö ligger oss varmt om hjärtat.
Rima Chahin, barnskötare. Anställd sedan 2006
Jag har arbetat som pedagog på Helge sedan 2006, trivs jättebra på min arbetsplats och jag harfrihet att utföra mitt pedagogiska arbete på bästa sätt. Detta beror på vår nya moderna och fräscha verksamhet som har erbjudit både barn och pedagoger den bästa möjligheten att använda lokalen för utveckling och lärande.
Anne Visegradi, barnskötare. Anställd sedan 1995.
Vi har stora fräscha nya lokaler som vi formar efter behov. Vi bestämmer själva över materialinköp och har stor valfrihet. Föräldrarna kommer in och vikarierar för oss om det behövs.Eftersom barn och föräldrar känner varandra, underlättar det för oss alla. Vår stora valfrihet gör att vi själva kan dela upp barngruppen och göra utflykter, museibesök mm i grupper som passar oss.
Sara Sjöberg. Förskollärare. Anställd sedan 2019
Som Förskollärare känns det fantastiskt att få jobba här på Helge, då man har goda förutsättningar att kunna göra ett bra jobb och hålla i kvalitativ och genomtänkt undervisning.  På grund av den höga personaltätheten har vi gott om tid för planering, dokumentation och utvärdering. Jag upplever aldrig någon stress här utan det är en lugn och trygg förskola, där vi verkligen har tid att se och bemöta varje barn efter deras behov och förutsättningar. Det gör att man lär känna alla barn på ett djupare plan och vi får en fin gemenskap på förskolan.
GABRIEL PALMenäs, styrelseordförande