Nyheter


[2024-03-27]

Extrainsatt Föreningsstämma 2024 kommer att hållas 21/4 kl.09:00 på Helge, mer information och dagordning finns på mailen eller via styrelsen.

[2023-10-10]
Årsmötet 2023 kommer att hållas 26/10 kl.18:30 på Helge, mer information och dagordning finns på mailen eller via styrelsen.

[2022-10-17]
Årsmötet 2022 kommer att hållas 27/10 kl.18:30 på Helge, mer information och dagordning finns på mailen eller via styrelsen.