Om Helge

Helges lokaler är stora och inbjuder till lek och lärande. Större delen av lokalerna är helt nyrenoverade och anpassade särskilt efter våra önskemål och behov. Vi har en stor och lummig gård där barnen kan springa av sig och där vi arbetar tillsammans med bland annat kompostering och odling.

Helge var en av de första förskolorna i Göteborg att miljödiplomeras och verksamheten präglas av ett miljöengagemang i vilket även barnen är delaktiga och medverkar aktivt. Ett exempel på detta är att Helge medverkar i Håll Sverige Rents nätverk Grön Flagg som stöttar pedagogiska verksamheter i deras arbete med att lära sig om hållbar utveckling och omsätta kunskaperna i praktiken.

Utifrån värdegrunden i läroplanen och den kooperativa andan driver vi vår förskola med ansvarsfullhet och långsiktighet i fokus, samt strävar efter att utveckla och förbättra vår verksamhet kontinuerligt. 

Vi brukar ha barngrupper på ca 23 barn på Helge i åldersgruppen ett till sex år. Vi har fem anställda medarbetare, två förskolelärare och tre barnskötare.