Föräldrainsats

När ditt barn går på Helge är minst en av föräldrarna medlem i föreningen. Vi föräldrar är mycket delaktiga i de praktiska göromålen på förskolan, vilket ger oss en god kännedom om hur våra barns dagar ser ut. Vi lär också känna personalen och de andra familjerna genom att vi arbetar tillsammans under fixardagar och andra sociala aktiviteter som utflykter där ofta hela familjerna deltar.

Arbetsgrupper

En förälder från varje familj är engagerad i en av arbetsgrupperna:
  • Styrelsen
  • Admingruppen
  • Ekonomi
  • Fixargruppen
  • Personalgruppen

Arbetsuppgifter – Städning, handling och jour

Varje familj har ett antal städdagar per termin. Hur många det är beror på hur många familjer som är med i föreningen den terminen. Man har även ansvar för handling av mellanmål och frukost vid några tillfällen per termin. Det finns även ett jourschema för att föräldrar ska kunna hjälpa till om någon i personalen inte är på plats.